TERAPIA RĘKI

Zapraszam na zajęcia z Terapii Ręki z Certyfikowanym Terapeutą Ręki.

Indywidualnie dobrana, szczegółowo zaplanowana i starannie przeprowadzona Terapia ręki umożliwiająca między innymi:

  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w różnych pozycjach i czynnościach,
  • stymulację motoryki dużej,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni,
  • rozwijanie koncentracji,
  • zwiększanie samodzielności w zakresie samoobsługi u uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
  • stymulowanie rozwoju motoryki małej – precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
  • rozwój prawidłowego chwytu pisarskiego,
  • stymulowanie umiejętności rysowania i pisania,
  • rozwijanie mowy dziecka.

CENNIK:

Konsultacja: 70 zł / 45 min.

Indywidualna, rozbudowana diagnoza wraz z przygotowaniem indywidualnie dobranego planu pracy: 70 zł / 45 min. – 4 spotkania

Zajęcia z Terapii Ręki w oparciu o przygotowany plan pracy60 zł / 45 min.

Zajęcia grupowe (max. 4 osoby) – 40 zł/45 min./osoba