GRAMATYKA

Gramatyczne plansze edukacyjne dla najmłodszych

Dzisiaj chciałabym zaproponować Wam plansze edukacyjne dotyczące zagadnień gramatycznych języka polskiego w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Planuję stworzenie całej serii plansz, które będziecie mogli drukować, laminować i wykorzystywać w swoich klasach, szkołach, czy podczas indywidualnych zajęć.   ZASADY PISOWNI: CZĘŚCI MOWY: ZAPRASZAM DO E-SKLEPU: https://sklep.terapeutynka.pl/strona-glowna/37-plansze-edukacyjne-12sztuk.html   ORAZ NA STRONĘ FB Terapeutynki: https://www.facebook.com/terapeutynka/

KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI

 KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI. Głoska= najmniejsza słyszalna i mówiona część wyrazu Litera=graficzny znak głoski, najmniejsza pisana część wyrazu Litera „i” może być: Znakiem graficznym spółgłoski- jeśli stoi przed spółgłoską (np. malina- m-a-l’-i-n-a) Znakiem miękkości- jeśli występująca po niej głoska jest samogłoską (np. wioska- w’-o-s-k-a) Bez względu na pozycję w wyrazie, „i” zawsze zmiękcza poprzedzającą je spółgłoskę np. wioski, poniosę. Przykłady PRZEJAŻDKA Litery: p-r-z-e-j-a-ż-d-ż-k-a (11) Głoski: p-rz-e-j-a-ż-d-ż-k-a (9) SZANOWANY Litery: s-z-a-n-o-w-a-n-y (9) Głoski: sz-a-n-o-w-a-n-y (8) Sylaby: sza-no-wa-ny (4) DŻOKEJ L: d-ż-o-k-e-j (6) G: dż-o-k-e-j (5) PIERWSZAK L: p-i-e-r-w-s-z-a-k (9) G: p’-e-r-w-sz-a-k  (7) DZISIEJSZY L: d-z-i-s-i-e-j-s-z-y (10) G: dz’-i-s’-e-j-s-z-y (7) Klasyfikacja głosek Narządy mowy dzielimy na: Nieruchome à zęby, podniebienie twarde, tchawica, krtań, jama ustna, dziąsła. Ruchome à Wiązadło głosowe – decydują o dźwięczności lub bezdźwięczności głoski. Gdy są zsunięte, przedostające się z płuc powietrze natrafia na przeszkodę, wprowadza wiązadła w drżenie i powstaje głoska dźwięczna. Gdy są rozsunięte, powstaje głoska bezdźwięczna. Podniebienie miękkie zakończone językiem- decyduje… Czytaj więcej »KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI

Części mowy – ćwiczenia utrwalające klasa 6

Nazwij podane części mowy. Tam gdzie to możliwe określ ich formę gramatyczną. (22 pkt) wysokie – ……………………………………………………………………………… pieczemy – ……………………………………………………………………………… uczyły się- ……………………………………………………………………………… nasza- ……………………………………..…………………………………………… ciastkami- ……………………………………………………………………………… oglądały – ……………………………………………………………………………… zza – ……………………………………………………..……………………………… ćwiczyć – ………………………………………………………..……………………… leżeliśmy – ……………………………………………………………………………… jabłkach – ……………………………………………………………..………………… myślimy – ……………………………………………………………….……………… nowego – .……………………………………………………………..………………… pod – …………….……………………………………………………………………… malują – ………………………………………………………………………………… pakujemy – ……………………………………………………………………………… oraz – …………………………………………………………………………………… kawie – ………………………………………………………………………….……… herbatnikom – …………………………………………………………………..……… jego – ……………………………………………………………………..………… szybko – …………………………………………………………………………….. piętnaścioro – …………………………………………………………………………… niech – …………………………………………………………………………………… Odmień przez przypadki wyraz: (4pkt) CUDZOZIEMIEC POLKI Dokonaj rozbioru gramatycznego poniższych zdań. (4pkt) a) „Kmicic nie tylko był człowiekiem odważnym, lecz i zuchwałym.” b) „Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze.”

ŚRODKI STYLISTYCZNE

Znalezione gdzieś… dawno dawno temu… ale jakże przydatne… ŚRODKI STYLISTYCZNE (WYRAŻENIA POETYCKIE) ONOMATOPEJA (DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO) – naśladowanie za pomocą środków językowych różnych dźwięków z otaczającej nas rzeczywistości, np.: hau- hau, plum, miau-miau, NEOLOGIZM – nowo utworzony wyraz dla potrzeby poezji, prozy lub konieczności życiowych, np.: mikrofalówka, laseroterapia, ZDROBNIENIA – wyrażają czułość, pieszczotliwość, mają najczęściej pozytywny charakter, np.: kotek, piesek, krówka ZGRUBIENIA – posiadają najczęściej negatywne zabarwienie uczuciowe, np.: kocisko, psisko, matka ANTYTEZA – zestawienie poglądów, myśli, pojęć sprzecznych, np.: kochać – żałować, tracić – pragnąć, ANTONIMY, czyli wyrazy o znaczeniu przeciwnym, to też antyteza, np.: woda – ogień, mądrość – głupota. APOSTROFA – bezpośredni zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu, zjawiska, utrzymany w uroczystym tonie, np.: „Litwo, ojczyzno moja…” PYTANIE RETORYCZNE – pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi PRZERZUTNIA – pewna część zdania zostaje przerzucona do następnego wersu lub strofy, np.: Wczora z wieczora, WYKRZYKNIENIE – zdanie wykrzyknikowe w prozie lub poezji ANAFORA – powtórzenie wyrazu… Czytaj więcej »ŚRODKI STYLISTYCZNE

KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6

KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6 Na jakie pytania odpowiadają najczęściej podane części zdania podmiot – ………………………………………………………………………………………………… orzeczenie – ……………………………………………………………………………………………… przydawka – ……………………………………………………………………………………………… dopełnienie – …………………………………………………………………………………………….. okolicznik – ………………………………………………………………………………………………. W podanych zdaniach podkreśl podmiot linią pojedynczą, a orzeczenie linią podwójną Klasa Oliwii przygotowuje się do ważnego egzaminu. Dziewczynkę zainteresował obraz powieszony na ścianie w dużym pokoju babci. Mama przygotowała pyszną kolację dla całej rodziny. Kina i teatry w moim mieście można odwiedzać siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Kilka obiektów dostępnych w muzeum nie mogliśmy obejrzeć z powodu prac konserwatorskich. Nazwij części zdania w podanym przykładzie. Tomek uparcie walczył o główną nagrodę w zawodach sportowych. Części zdania Tomek Co robił? walczył Jak? walczył O kogo? co ? o nagrodę Jaką? o nagrodę W czym? w zawodach Jakich? W podanych zdaniach znajdź wszystkie przydawki i podkreśl je. Znalazłam wiele ciekawych filmów. Tresowany wilczur szybko biega. Adam schował znaleziony pieniążek. Latem najchętniej odpoczywamy… Czytaj więcej »KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6