1. JĘZYK POLSKI

Darmowe karty pracy do lektur

Lekturowe Karty pracy to materiały przygotowane z myślą o najmłodszych uczniach szkoły podstawowej. Wprowadzenie w świat książek i czytania pozwala na poznanie zupełnie nowego, pięknego świata fikcyjnych bohaterów. Dzięki opracowanym kartom pracy, mogą oni jeszcze lepiej poznać i zrozumieć omawianych bohaterów. Wszystkie karty do lektur dostępne w ofercie sklepu. Serdecznie zapraszam 🙂 https://sklep.terapeutynka.pl/32-lektury

Przewodnik po lekturze „AFRYKA KAZIKA”

Pokaz slajdów opracowany jako kompleksowy przewodnik po lekturze Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”Materiał opracowany na 18 rozbudowanych, kolorowych slajdach urozmaiconych ciekawymi animacjami zawiera: *O czym jest ta książka? *Czas i miejsce akcji, *Bohaterów,*Plan wydarzeń, *Ciekawostki o Kazimierzu Nowaku *Jak przeżyć na pustyni? *Jakimi środkami transportu podróżował Kazik? *Co zaskoczyło podróżnika w Afryce? *Krajobraz Afryki*Zwierzęta, które spotkał Kazik. *Sprawdź co pamiętasz. Animacje pozwalają zarówno na samodzielną pracę ucznia – wyświetlane po kolei napisy zachęcają do indywidualnego udzielania odpowiedzi na stawiane pytania. Jednak mogą być również jedynie urozmaiceniem pokazywanych informacji. Pokaz może zostać wykorzystany zarówno podczas zajęć zdalnych, jak i tradycyjnie w klasie podczas omawiania lektury. Uzupełnieniem mogą stać się dostępne w ofercie Lekturowe karty pracy do tej lektury. Zapraszam do zapoznania się z ofertą sklepu: https://sklep.terapeutynka.pl/strona-glowna/294-afryka-kazika-przewodnik-po-lekturze.html

Gramatyczne plansze edukacyjne dla najmłodszych

Dzisiaj chciałabym zaproponować Wam plansze edukacyjne dotyczące zagadnień gramatycznych języka polskiego w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Planuję stworzenie całej serii plansz, które będziecie mogli drukować, laminować i wykorzystywać w swoich klasach, szkołach, czy podczas indywidualnych zajęć.   ZASADY PISOWNI: CZĘŚCI MOWY: ZAPRASZAM DO E-SKLEPU: https://sklep.terapeutynka.pl/strona-glowna/37-plansze-edukacyjne-12sztuk.html   ORAZ NA STRONĘ FB Terapeutynki: https://www.facebook.com/terapeutynka/

Uczymy się czytać – układamy proste zdania.

Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować ćwiczenie, które wyjątkowo pięknie sprawdziło się podczas powtórzenia wiadomości zdobytych w październiku, przez moich pierwszaków, u których miałam okazję w tym miesiącu odbywać praktyki. Zadaniem dzieci było ułożenie w parach zdań z przygotowanych rozsypanek wyrazowych (każde zdanie zalaminowane i rozcięte, w oddzielnych kopertach). Następnie poszczególne osoby odczytywały ułożone zdania i poprawiały ewentualne błędy. Na koniec zaś, każdy uczeń miał za zadanie przepisać ułożone zdanie do zeszytu. We wrześniu i październiku dzieci poznały literki: o, a, i, e, m, t, d, l – i tylko z tych liter składały się przygotowane zdania. PRZYKŁADOWE ZDANIA DO WYKORZYSTANIA: Lola  to  lala  Ali. Mela  to  lala  Lili. Tam  dom  Mai  i  Oli. To  dom  lali  Eli. Lala  Adela  ma  dom. Tam  dama  i  lama. Ola  da  mamie  loda. Odetta  da  Oli  2  lale. Tam  tata  Emila. Tata  Ali  ma  memo. Emil  lubi  modele. Tam  lama  Ela. Ola  ma  4  medale. Adam  ma  8  lat. Tola… Czytaj więcej »Uczymy się czytać – układamy proste zdania.

Zasady ortograficzne

Zasady ortograficzne, kolejna „Zmora” naszych najmłodszych uczniów. Lista reguł, które uczeń musi zapamiętać, aby teoretycznie potrafił poprawnie pisać w języku polskim. Jednak, jak się okazuje w praktyce, znacznej części wyrazów z trudnościami ortograficznymi nie tłumaczy żadna z wyżej wspomnianych zasad… Jak zatem pokonać ten etap nauki? Ja, porównując kilkanaście różnych zestawień reguł, w końcu stworzyłam swoje, dla mnie najbardziej uniwersalne, a co najważniejsze proste i czytelne. Materiał dostępny w e-sklepie: https://sklep.terapeutynka.pl/strona-glowna/43-zasady-ortograficzne-prosty-opis.html    

Najpopularniejsze przysłowia

A tutaj kilka najpopularniejszych przysłów, najczęściej pojawiających się w różnych testach i konkursach. Jeśli macie własne propozycje, z którym i często spotykacie się w podręcznikach do języka polskiego zapraszam do komentowania. PRZYSŁOWIA Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Kto pod kimś dołki kopie, ten sam w nie wpada. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Nie ma róży bez kolców. Nie ma nic głupszego od głupiego śmiechu. Baba z wozu, koniom lżej. Słowo jest jak pszczoła: posiada miód i żądło. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Przyszła koza do woza, a kapusty nie ma. Czego jaś się  nie nauczy, tego jan nie będzie umiał. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Kto rano wstaje, temu pan bóg daje. I wilk syty, i owca cała. Człowiek… Czytaj więcej »Najpopularniejsze przysłowia

Najpopularniejsze związki frazeologiczne i ich znaczenia

Najpopularniejsze związki frazeologiczne i ich znaczenia Sypać pomysłami z rękawa – mieć dużo pomysłów, zjeść konia z kopytami – być bardzo głodnym, palce lizać – coś pysznego, kopać pod kimś dołki – działać podstępnie na czyjąś szkodę, zbijać bąki – próżnować, leniuchować, pięta Achillesa – słaby punkt, chodząca encyklopedia – ktoś bardzo mądry, mieć muchy w nosie – chodzić złym, nadąsanym, powolny jak żółw – być bardzo wolnym, mieć węża w kieszeni – być skąpym, nazbyt oszczędnym, zapuszczać żurawia – podglądać, zerkać, krokodyle łzy – okazywać nieszczery żal, pisać jak kura pazurem – pisać bardzo brzydko, pies ogrodnika – uniemożliwić komuś czegoś, mimo, iż samemu teog nie potrzebujemy, iść gęsiego – iść jeden za drugim, być w czepku urodzonym – mieć duże szczęście, poruszyć niebo i ziemię – zrobić wszystko co się da, burza w szklance wody – wielka awantura, mieć anielską cierpliwość – być bardzo opanowanym, chimeryczny nastrój – kapryśny, grymaśny, koń trojański –… Czytaj więcej »Najpopularniejsze związki frazeologiczne i ich znaczenia

KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI

 KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI. Głoska= najmniejsza słyszalna i mówiona część wyrazu Litera=graficzny znak głoski, najmniejsza pisana część wyrazu Litera „i” może być: Znakiem graficznym spółgłoski- jeśli stoi przed spółgłoską (np. malina- m-a-l’-i-n-a) Znakiem miękkości- jeśli występująca po niej głoska jest samogłoską (np. wioska- w’-o-s-k-a) Bez względu na pozycję w wyrazie, „i” zawsze zmiękcza poprzedzającą je spółgłoskę np. wioski, poniosę. Przykłady PRZEJAŻDKA Litery: p-r-z-e-j-a-ż-d-ż-k-a (11) Głoski: p-rz-e-j-a-ż-d-ż-k-a (9) SZANOWANY Litery: s-z-a-n-o-w-a-n-y (9) Głoski: sz-a-n-o-w-a-n-y (8) Sylaby: sza-no-wa-ny (4) DŻOKEJ L: d-ż-o-k-e-j (6) G: dż-o-k-e-j (5) PIERWSZAK L: p-i-e-r-w-s-z-a-k (9) G: p’-e-r-w-sz-a-k  (7) DZISIEJSZY L: d-z-i-s-i-e-j-s-z-y (10) G: dz’-i-s’-e-j-s-z-y (7) Klasyfikacja głosek Narządy mowy dzielimy na: Nieruchome à zęby, podniebienie twarde, tchawica, krtań, jama ustna, dziąsła. Ruchome à Wiązadło głosowe – decydują o dźwięczności lub bezdźwięczności głoski. Gdy są zsunięte, przedostające się z płuc powietrze natrafia na przeszkodę, wprowadza wiązadła w drżenie i powstaje głoska dźwięczna. Gdy są rozsunięte, powstaje głoska bezdźwięczna. Podniebienie miękkie zakończone językiem- decyduje… Czytaj więcej »KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI

Części mowy – ćwiczenia utrwalające klasa 6

Nazwij podane części mowy. Tam gdzie to możliwe określ ich formę gramatyczną. (22 pkt) wysokie – ……………………………………………………………………………… pieczemy – ……………………………………………………………………………… uczyły się- ……………………………………………………………………………… nasza- ……………………………………..…………………………………………… ciastkami- ……………………………………………………………………………… oglądały – ……………………………………………………………………………… zza – ……………………………………………………..……………………………… ćwiczyć – ………………………………………………………..……………………… leżeliśmy – ……………………………………………………………………………… jabłkach – ……………………………………………………………..………………… myślimy – ……………………………………………………………….……………… nowego – .……………………………………………………………..………………… pod – …………….……………………………………………………………………… malują – ………………………………………………………………………………… pakujemy – ……………………………………………………………………………… oraz – …………………………………………………………………………………… kawie – ………………………………………………………………………….……… herbatnikom – …………………………………………………………………..……… jego – ……………………………………………………………………..………… szybko – …………………………………………………………………………….. piętnaścioro – …………………………………………………………………………… niech – …………………………………………………………………………………… Odmień przez przypadki wyraz: (4pkt) CUDZOZIEMIEC POLKI Dokonaj rozbioru gramatycznego poniższych zdań. (4pkt) a) „Kmicic nie tylko był człowiekiem odważnym, lecz i zuchwałym.” b) „Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze.”

ŚRODKI STYLISTYCZNE

Znalezione gdzieś… dawno dawno temu… ale jakże przydatne… ŚRODKI STYLISTYCZNE (WYRAŻENIA POETYCKIE) ONOMATOPEJA (DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO) – naśladowanie za pomocą środków językowych różnych dźwięków z otaczającej nas rzeczywistości, np.: hau- hau, plum, miau-miau, NEOLOGIZM – nowo utworzony wyraz dla potrzeby poezji, prozy lub konieczności życiowych, np.: mikrofalówka, laseroterapia, ZDROBNIENIA – wyrażają czułość, pieszczotliwość, mają najczęściej pozytywny charakter, np.: kotek, piesek, krówka ZGRUBIENIA – posiadają najczęściej negatywne zabarwienie uczuciowe, np.: kocisko, psisko, matka ANTYTEZA – zestawienie poglądów, myśli, pojęć sprzecznych, np.: kochać – żałować, tracić – pragnąć, ANTONIMY, czyli wyrazy o znaczeniu przeciwnym, to też antyteza, np.: woda – ogień, mądrość – głupota. APOSTROFA – bezpośredni zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu, zjawiska, utrzymany w uroczystym tonie, np.: „Litwo, ojczyzno moja…” PYTANIE RETORYCZNE – pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi PRZERZUTNIA – pewna część zdania zostaje przerzucona do następnego wersu lub strofy, np.: Wczora z wieczora, WYKRZYKNIENIE – zdanie wykrzyknikowe w prozie lub poezji ANAFORA – powtórzenie wyrazu… Czytaj więcej »ŚRODKI STYLISTYCZNE