Blog

Gramatyczne plansze edukacyjne dla najmłodszych

Dzisiaj chciałabym zaproponować Wam plansze edukacyjne dotyczące zagadnień gramatycznych języka polskiego w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Planuję stworzenie całej serii plansz, które będziecie mogli drukować, laminować i wykorzystywać w swoich klasach, szkołach, czy podczas indywidualnych zajęć.   ZASADY PISOWNI: CZĘŚCI MOWY: ZAPRASZAM DO E-SKLEPU: https://sklep.terapeutynka.pl/strona-glowna/37-plansze-edukacyjne-12sztuk.html   ORAZ NA STRONĘ FB Terapeutynki: https://www.facebook.com/terapeutynka/

Uczymy się czytać – układamy proste zdania.

Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować ćwiczenie, które wyjątkowo pięknie sprawdziło się podczas powtórzenia wiadomości zdobytych w październiku, przez moich pierwszaków, u których miałam okazję w tym miesiącu odbywać praktyki. Zadaniem dzieci było ułożenie w parach zdań z przygotowanych rozsypanek wyrazowych (każde zdanie zalaminowane i rozcięte, w oddzielnych kopertach). Następnie poszczególne osoby odczytywały ułożone zdania i poprawiały ewentualne błędy. Na koniec zaś, każdy uczeń miał za zadanie przepisać ułożone zdanie do zeszytu. We wrześniu i październiku dzieci poznały literki: o, a, i, e, m, t, d, l – i tylko z tych liter składały się przygotowane zdania. PRZYKŁADOWE ZDANIA DO WYKORZYSTANIA: Lola  to  lala  Ali. Mela  to  lala  Lili. Tam  dom  Mai  i  Oli. To  dom  lali  Eli. Lala  Adela  ma  dom. Tam  dama  i  lama. Ola  da  mamie  loda. Odetta  da  Oli  2  lale. Tam  tata  Emila. Tata  Ali  ma  memo. Emil  lubi  modele. Tam  lama  Ela. Ola  ma  4  medale. Adam  ma  8  lat. Tola… Czytaj więcej »Uczymy się czytać – układamy proste zdania.

Zasady ortograficzne

Zasady ortograficzne, kolejna „Zmora” naszych najmłodszych uczniów. Lista reguł, które uczeń musi zapamiętać, aby teoretycznie potrafił poprawnie pisać w języku polskim. Jednak, jak się okazuje w praktyce, znacznej części wyrazów z trudnościami ortograficznymi nie tłumaczy żadna z wyżej wspomnianych zasad… Jak zatem pokonać ten etap nauki? Ja, porównując kilkanaście różnych zestawień reguł, w końcu stworzyłam swoje, dla mnie najbardziej uniwersalne, a co najważniejsze proste i czytelne. Materiał dostępny w e-sklepie: https://sklep.terapeutynka.pl/strona-glowna/43-zasady-ortograficzne-prosty-opis.html    

Najpopularniejsze przysłowia

A tutaj kilka najpopularniejszych przysłów, najczęściej pojawiających się w różnych testach i konkursach. Jeśli macie własne propozycje, z którym i często spotykacie się w podręcznikach do języka polskiego zapraszam do komentowania. PRZYSŁOWIA Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Kto pod kimś dołki kopie, ten sam w nie wpada. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Nie ma róży bez kolców. Nie ma nic głupszego od głupiego śmiechu. Baba z wozu, koniom lżej. Słowo jest jak pszczoła: posiada miód i żądło. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Przyszła koza do woza, a kapusty nie ma. Czego jaś się  nie nauczy, tego jan nie będzie umiał. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Kto rano wstaje, temu pan bóg daje. I wilk syty, i owca cała. Człowiek… Czytaj więcej »Najpopularniejsze przysłowia

Najpopularniejsze związki frazeologiczne i ich znaczenia

Najpopularniejsze związki frazeologiczne i ich znaczenia Sypać pomysłami z rękawa – mieć dużo pomysłów, zjeść konia z kopytami – być bardzo głodnym, palce lizać – coś pysznego, kopać pod kimś dołki – działać podstępnie na czyjąś szkodę, zbijać bąki – próżnować, leniuchować, pięta Achillesa – słaby punkt, chodząca encyklopedia – ktoś bardzo mądry, mieć muchy w nosie – chodzić złym, nadąsanym, powolny jak żółw – być bardzo wolnym, mieć węża w kieszeni – być skąpym, nazbyt oszczędnym, zapuszczać żurawia – podglądać, zerkać, krokodyle łzy – okazywać nieszczery żal, pisać jak kura pazurem – pisać bardzo brzydko, pies ogrodnika – uniemożliwić komuś czegoś, mimo, iż samemu teog nie potrzebujemy, iść gęsiego – iść jeden za drugim, być w czepku urodzonym – mieć duże szczęście, poruszyć niebo i ziemię – zrobić wszystko co się da, burza w szklance wody – wielka awantura, mieć anielską cierpliwość – być bardzo opanowanym, chimeryczny nastrój – kapryśny, grymaśny, koń trojański –… Czytaj więcej »Najpopularniejsze związki frazeologiczne i ich znaczenia

KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI

 KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI. Głoska= najmniejsza słyszalna i mówiona część wyrazu Litera=graficzny znak głoski, najmniejsza pisana część wyrazu Litera „i” może być: Znakiem graficznym spółgłoski- jeśli stoi przed spółgłoską (np. malina- m-a-l’-i-n-a) Znakiem miękkości- jeśli występująca po niej głoska jest samogłoską (np. wioska- w’-o-s-k-a) Bez względu na pozycję w wyrazie, „i” zawsze zmiękcza poprzedzającą je spółgłoskę np. wioski, poniosę. Przykłady PRZEJAŻDKA Litery: p-r-z-e-j-a-ż-d-ż-k-a (11) Głoski: p-rz-e-j-a-ż-d-ż-k-a (9) SZANOWANY Litery: s-z-a-n-o-w-a-n-y (9) Głoski: sz-a-n-o-w-a-n-y (8) Sylaby: sza-no-wa-ny (4) DŻOKEJ L: d-ż-o-k-e-j (6) G: dż-o-k-e-j (5) PIERWSZAK L: p-i-e-r-w-s-z-a-k (9) G: p’-e-r-w-sz-a-k  (7) DZISIEJSZY L: d-z-i-s-i-e-j-s-z-y (10) G: dz’-i-s’-e-j-s-z-y (7) Klasyfikacja głosek Narządy mowy dzielimy na: Nieruchome à zęby, podniebienie twarde, tchawica, krtań, jama ustna, dziąsła. Ruchome à Wiązadło głosowe – decydują o dźwięczności lub bezdźwięczności głoski. Gdy są zsunięte, przedostające się z płuc powietrze natrafia na przeszkodę, wprowadza wiązadła w drżenie i powstaje głoska dźwięczna. Gdy są rozsunięte, powstaje głoska bezdźwięczna. Podniebienie miękkie zakończone językiem- decyduje… Czytaj więcej »KOMPENDIUM WIEDZY Z FONETYKI

Części mowy – ćwiczenia utrwalające klasa 6

Nazwij podane części mowy. Tam gdzie to możliwe określ ich formę gramatyczną. (22 pkt) wysokie – ……………………………………………………………………………… pieczemy – ……………………………………………………………………………… uczyły się- ……………………………………………………………………………… nasza- ……………………………………..…………………………………………… ciastkami- ……………………………………………………………………………… oglądały – ……………………………………………………………………………… zza – ……………………………………………………..……………………………… ćwiczyć – ………………………………………………………..……………………… leżeliśmy – ……………………………………………………………………………… jabłkach – ……………………………………………………………..………………… myślimy – ……………………………………………………………….……………… nowego – .……………………………………………………………..………………… pod – …………….……………………………………………………………………… malują – ………………………………………………………………………………… pakujemy – ……………………………………………………………………………… oraz – …………………………………………………………………………………… kawie – ………………………………………………………………………….……… herbatnikom – …………………………………………………………………..……… jego – ……………………………………………………………………..………… szybko – …………………………………………………………………………….. piętnaścioro – …………………………………………………………………………… niech – …………………………………………………………………………………… Odmień przez przypadki wyraz: (4pkt) CUDZOZIEMIEC POLKI Dokonaj rozbioru gramatycznego poniższych zdań. (4pkt) a) „Kmicic nie tylko był człowiekiem odważnym, lecz i zuchwałym.” b) „Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze.”

Dysleksja według Davisa…

Amerykański sposób na „uleczenie” dziecka z dysleksji? Czemu nie? R. D. Davis, autor dwóch słynnych za granicami kraju książek, coraz częściej pojawia się wśród polskich uczniów… A sama przekonałam się o tym całkiem niedawno, kiedy opracowałąm davisowki sposób na problemy z czytaniem i pisaniem z 6-klasistką… Jak się później okazało 90% kłopotów z ortografią i płynnym czytaniem niemalże natychmiast zniknęło, co potwierdziły badania w poradni… Wówczas uwierzyłam w to, że ta metoda może mieć sens… Sprawdzona na kolejnych, znajomych nastolatkach zupełnie mnie do siebie przekonała… Mam nadzieję, że niebawem uda mi się przedstawić ją tutaj dokładnie, póki co jednakże pominę ten temat, ponieważ jest on dość mocno związany z moją pracą magisterską, która powoli powstaje…  Duże, drukowane litery alfabetu, ulepione z kolorowej plasteliny to jeden z etapów metody.  Szablon umożliwiający w następnej fazie nauczenie się alfabetu na pamięć zarówno od a do ż, jak i odwrotnie, od ż do a.  Zrozumienie istnienia i rozróżniania znaków… Czytaj więcej »Dysleksja według Davisa…

ŚRODKI STYLISTYCZNE

Znalezione gdzieś… dawno dawno temu… ale jakże przydatne… ŚRODKI STYLISTYCZNE (WYRAŻENIA POETYCKIE) ONOMATOPEJA (DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO) – naśladowanie za pomocą środków językowych różnych dźwięków z otaczającej nas rzeczywistości, np.: hau- hau, plum, miau-miau, NEOLOGIZM – nowo utworzony wyraz dla potrzeby poezji, prozy lub konieczności życiowych, np.: mikrofalówka, laseroterapia, ZDROBNIENIA – wyrażają czułość, pieszczotliwość, mają najczęściej pozytywny charakter, np.: kotek, piesek, krówka ZGRUBIENIA – posiadają najczęściej negatywne zabarwienie uczuciowe, np.: kocisko, psisko, matka ANTYTEZA – zestawienie poglądów, myśli, pojęć sprzecznych, np.: kochać – żałować, tracić – pragnąć, ANTONIMY, czyli wyrazy o znaczeniu przeciwnym, to też antyteza, np.: woda – ogień, mądrość – głupota. APOSTROFA – bezpośredni zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu, zjawiska, utrzymany w uroczystym tonie, np.: „Litwo, ojczyzno moja…” PYTANIE RETORYCZNE – pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi PRZERZUTNIA – pewna część zdania zostaje przerzucona do następnego wersu lub strofy, np.: Wczora z wieczora, WYKRZYKNIENIE – zdanie wykrzyknikowe w prozie lub poezji ANAFORA – powtórzenie wyrazu… Czytaj więcej »ŚRODKI STYLISTYCZNE

KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6

KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6 Na jakie pytania odpowiadają najczęściej podane części zdania podmiot – ………………………………………………………………………………………………… orzeczenie – ……………………………………………………………………………………………… przydawka – ……………………………………………………………………………………………… dopełnienie – …………………………………………………………………………………………….. okolicznik – ………………………………………………………………………………………………. W podanych zdaniach podkreśl podmiot linią pojedynczą, a orzeczenie linią podwójną Klasa Oliwii przygotowuje się do ważnego egzaminu. Dziewczynkę zainteresował obraz powieszony na ścianie w dużym pokoju babci. Mama przygotowała pyszną kolację dla całej rodziny. Kina i teatry w moim mieście można odwiedzać siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Kilka obiektów dostępnych w muzeum nie mogliśmy obejrzeć z powodu prac konserwatorskich. Nazwij części zdania w podanym przykładzie. Tomek uparcie walczył o główną nagrodę w zawodach sportowych. Części zdania Tomek Co robił? walczył Jak? walczył O kogo? co ? o nagrodę Jaką? o nagrodę W czym? w zawodach Jakich? W podanych zdaniach znajdź wszystkie przydawki i podkreśl je. Znalazłam wiele ciekawych filmów. Tresowany wilczur szybko biega. Adam schował znaleziony pieniążek. Latem najchętniej odpoczywamy… Czytaj więcej »KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6