Klementyna

ŚRODKI STYLISTYCZNE

Znalezione gdzieś… dawno dawno temu… ale jakże przydatne… ŚRODKI STYLISTYCZNE (WYRAŻENIA POETYCKIE) ONOMATOPEJA (DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO) – naśladowanie za pomocą środków językowych różnych dźwięków z otaczającej nas rzeczywistości, np.: hau- hau, plum, miau-miau, NEOLOGIZM – nowo utworzony wyraz dla potrzeby poezji, prozy lub konieczności życiowych, np.: mikrofalówka, laseroterapia, ZDROBNIENIA – wyrażają czułość, pieszczotliwość, mają najczęściej pozytywny charakter, np.: kotek, piesek, krówka ZGRUBIENIA – posiadają najczęściej negatywne zabarwienie uczuciowe, np.: kocisko, psisko, matka ANTYTEZA – zestawienie poglądów, myśli, pojęć sprzecznych, np.: kochać – żałować, tracić – pragnąć, ANTONIMY, czyli wyrazy o znaczeniu przeciwnym, to też antyteza, np.: woda – ogień, mądrość – głupota. APOSTROFA – bezpośredni zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu, zjawiska, utrzymany w uroczystym tonie, np.: „Litwo, ojczyzno moja…” PYTANIE RETORYCZNE – pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi PRZERZUTNIA – pewna część zdania zostaje przerzucona do następnego wersu lub strofy, np.: Wczora z wieczora, WYKRZYKNIENIE – zdanie wykrzyknikowe w prozie lub poezji ANAFORA – powtórzenie wyrazu… Czytaj więcej »ŚRODKI STYLISTYCZNE

KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6

KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6 Na jakie pytania odpowiadają najczęściej podane części zdania podmiot – ………………………………………………………………………………………………… orzeczenie – ……………………………………………………………………………………………… przydawka – ……………………………………………………………………………………………… dopełnienie – …………………………………………………………………………………………….. okolicznik – ………………………………………………………………………………………………. W podanych zdaniach podkreśl podmiot linią pojedynczą, a orzeczenie linią podwójną Klasa Oliwii przygotowuje się do ważnego egzaminu. Dziewczynkę zainteresował obraz powieszony na ścianie w dużym pokoju babci. Mama przygotowała pyszną kolację dla całej rodziny. Kina i teatry w moim mieście można odwiedzać siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. Kilka obiektów dostępnych w muzeum nie mogliśmy obejrzeć z powodu prac konserwatorskich. Nazwij części zdania w podanym przykładzie. Tomek uparcie walczył o główną nagrodę w zawodach sportowych. Części zdania Tomek Co robił? walczył Jak? walczył O kogo? co ? o nagrodę Jaką? o nagrodę W czym? w zawodach Jakich? W podanych zdaniach znajdź wszystkie przydawki i podkreśl je. Znalazłam wiele ciekawych filmów. Tresowany wilczur szybko biega. Adam schował znaleziony pieniążek. Latem najchętniej odpoczywamy… Czytaj więcej »KARTY PRACY – POWTÓRZENIE CZĘŚCI ZDANIA – KLASA 6