Kilka słów o mnie:

...................................................

Z zamiłowania od najmłodszych lat, od kilku lat formalnie, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od niedawna również magister pedagogiki z zakresu terapii pedagogicznej z elementami logopedii. Moja praca dotyczy w szczególności trudności z czytaniem, pisaniem, ortografią, a także specyficznych problemów z matematyką u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Posiadam Certyfikat Terapeuty ręki dzieci i młodzieży, dzięki któremu nabyłam niezbędną wiedzę do przeprowadzenia diagnozy, a następnie planowania pracy z uczniem wymagającym usprawnienia motoryki małej i dużej oraz grafomotoryki.

Ponadto ukończyłam kurs Animatora Czasu Wolnego, a także podstaw Logopedii (potwierdzone Certyfikatem).

Moją kolejną pasją jest zgłębianie wiedzy z zakresu logopedii, którą nieustannie próbuję wplatać w swoje zajęcia z dziećmi. Niejednokrotnie przekonałam się, iż tylko połączenie edukacji wczesnoszkolnej, z terapią ręki oraz ćwiczeniami logopedycznymi w pełni umożliwia osiągnięcie sukcesu.

Od początku indywidualnej pracy dążę do tego, aby każde zajęcia z uczniem były jak najbardziej spersonalizowane, dzięki czemu przynoszą one znacznie większe i szybsze efekty niż tradycyjna nauka w 20-osobowej klasie szkolnej.

Ponadto tworzę autorskie pomoce dydaktyczne, które z powodzeniem można wykorzystać zarówno w szkołach, jak i podczas indywidualnych zajęć w domu, czy gabinecie terapeutycznym. Dostępne do zakupu w moim sklepie (zakładka w menu).