ŚRODKI STYLISTYCZNE

Znalezione gdzieś… dawno dawno temu… ale jakże przydatne…

ŚRODKI STYLISTYCZNE (WYRAŻENIA POETYCKIE)

ONOMATOPEJA (DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO) – naśladowanie za pomocą środków językowych różnych dźwięków z otaczającej nas rzeczywistości,

np.: hau- hau, plum, miau-miau,

NEOLOGIZM – nowo utworzony wyraz dla potrzeby poezji, prozy lub konieczności życiowych,

np.: mikrofalówka, laseroterapia,

ZDROBNIENIA – wyrażają czułość, pieszczotliwość, mają najczęściej pozytywny charakter,

np.: kotek, piesek, krówka

ZGRUBIENIA – posiadają najczęściej negatywne zabarwienie uczuciowe,

np.: kocisko, psisko, matka

ANTYTEZA – zestawienie poglądów, myśli, pojęć sprzecznych,

np.: kochać – żałować, tracić – pragnąć,

ANTONIMY, czyli wyrazy o znaczeniu przeciwnym, to też antyteza,

np.: woda – ogień, mądrość – głupota.

APOSTROFA – bezpośredni zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu, zjawiska, utrzymany w uroczystym tonie,

np.: „Litwo, ojczyzno moja…”

PYTANIE RETORYCZNE – pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi

PRZERZUTNIA – pewna część zdania zostaje przerzucona do następnego wersu lub strofy,

np.: Wczora

z wieczora,

WYKRZYKNIENIE – zdanie wykrzyknikowe w prozie lub poezji

ANAFORA – powtórzenie wyrazu lub grupy wyrazów na początku kolejnego zdania, wersu lub strofy,

np.: jak…

jak…

jak…

EPIFORA – powtórzenie tego samego wyrazu lub grupy wyrazów na końcu kolejnego zdania, wersu lub strofy,

np.:… oczekiwania,

…oczekiwania,

…oczekiwania.

ALEGORIA – przedstawienie za pomocą opisu, zdarzeń, postaci, roślin, zwierząt, jakiejś myśli czy ukrytego znaczenia,

np.: kobieta z opaską na oczach i wagą w ręku – alegoria sprawiedliwości,

sowa – alegoria mądrości, pies – alegoria wierności,

SYMBOL – znak, pojęcie użyte w celu oznaczenia innego przedmiotu. Jest wieloznaczny,

np.: kwiat – symbol piękna, miłości, doskonałości, nietrwałości, przemijania

HIPERBOLA(PRZESADNIA) – przedstawienie jakiegoś przedmiotu, zjawiska, osoby w sposób przesadny, wyolbrzymiony,

np.: spalić się ze śmiechu, pękać ze śmiechu, zapaść się pod ziemię ze wstydu,

OKSYMORON – to zestawienie wyrazów o sprzecznym znaczeniu,

np.: gorący lód, ciemna jasność, słodka gorycz

PERYFRAZA (OMÓWIENIE) – zastąpienie jednej nazwy jej rozbudowanym odpowiednikiem,

np.: Jadwiga Mielczarek – dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Kurowicach, Klaudia Banach – uczennica I klasy gimnazjum,

PORÓWNANIE – zestawienie ze sobą dwóch przedmiotów, zjawisk, pojęć, ze względu na łączące je podobieństwo,

np.: czerwony jak burak,

METAFORA(PRZENOŚNIA) – wyrażenie, które poprzez nietypowe połączenie wyrazów uzyskuje nowe znaczenie,

np.: ostry język, rzucać okiem,

ANIMIZACJA (OŻYWIENIE) – nadanie zjawiskom, przedmiotom cech istot żywych,

np.: chwile biegną, drzewo drgnęło,

PERSONIFIKACJA (UOSOBIENIE) – nadanie przedmiotom, zjawiskom cech ludzkich,

np.: lew przemówił, słońce myślało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *