Części mowy – ćwiczenia utrwalające klasa 6

  1. Nazwij podane części mowy. Tam gdzie to możliwe określ ich formę gramatyczną. (22 pkt)

wysokie – ………………………………………………………………………………

pieczemy – ………………………………………………………………………………

uczyły się- ………………………………………………………………………………

nasza- ……………………………………..……………………………………………

ciastkami- ………………………………………………………………………………

oglądały – ………………………………………………………………………………

zza – ……………………………………………………..………………………………

ćwiczyć – ………………………………………………………..………………………

leżeliśmy – ………………………………………………………………………………

jabłkach – ……………………………………………………………..…………………

myślimy – ……………………………………………………………….………………

nowego – .……………………………………………………………..…………………

pod – …………….………………………………………………………………………

malują – …………………………………………………………………………………

pakujemy – ………………………………………………………………………………

oraz – ……………………………………………………………………………………

kawie – ………………………………………………………………………….………

herbatnikom – …………………………………………………………………..………

jego – ……………………………………………………………………..…………

szybko – ……………………………………………………………………………..

piętnaścioro – ……………………………………………………………………………

niech – ……………………………………………………………………………………

  1. Odmień przez przypadki wyraz: (4pkt)

CUDZOZIEMIEC

POLKI

  1. Dokonaj rozbioru gramatycznego poniższych zdań. (4pkt)
  1. a) „Kmicic nie tylko był człowiekiem odważnym, lecz i zuchwałym.”
  1. b) „Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *