Zajęcia indywidualne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych,
praca z uczniem z dysleksją

Terapia ręki

*Konsultacje *Diagnoza *Indywidualnie opracowana terapia

Zajęcia grupowe

zajęcia w grupach 2-3 osobowych,
zajęcia w grupach 3-5 osobowych,
gramatyka, ortografia, czytanie, pisanie

Wakacyjne zajęcia tematyczne

*zajęcia sensoryczno-motoryczne || *Polskie głoski znam! Czytać będę sam! || *Będę mistrzem Ortografii! - zabawy ortografią

Zainteresowała Cię moja oferta??